P2P beleggen via Funding Circle

Funding Circle is van oorsprong een Brits beleggingsfonds en is gefuseerd met Zencap, maar heeft een Nederlands tak (die voorheen deel uitmaakte van Zencap). Het is een online marktplaats voor beleggingen en kredieten. Het is een zogenaamd Peer-to-Peer (P2P) beleggingsfonds, waarin een belegger dus rechtstreek een lening financiert aan een bedrijf en daardoor een hoger rendement kan behalen dan bij een bank. Funding Circle is de laatste jaren sterk gegroeid. Ze claimen een rente op beleggingen te kunnen geven tot 18.90% per jaar. Wil jij meer weten over beleggen via Funding Circle? Lees dan snel verder.

Tarieven voor beleggen bij Funding Circle

Al met een bedrag van €100 kan een belegger investeren bij Funding Circle. De rente op beleggingen ligt tussen de 2,79% en 18,90%. Hierbij geldt natuurlijk hoe hoger het risico, hoe hoger het winstpercentage voor de belegger. Er kan worden gekozen om een maandelijks rendement uitgekeerd te krijgen of het rendement opnieuw te investeren in een ander project.

Na een gratis registratie, kan een belegger bij Funding Circle een gratis persoonlijk investeerders-account aanmaken. De kosten die een belegger dient te betalen voor de service van Funding Circle is als volgt opgesteld. Funding Circle rekent een tarief van 1,0 procentpunt op de rentevoet die de kredietnemer betaalt. Wanneer een belegger een investering plaatst met een rentevoet van 12,99% per jaar, is het beleggingsrendement na het aftrekken van de servicekosten van Funding Circle dus 11,99%. Deze tarieven zijn dus eenvoudig te berekenen. Ze houden deze kosten in op de maandelijkse uitbetalingen.

Is beleggen via Funding Circle veilig?

Beleggen via een P2P beleggingsfonds is niet zonder gevaren. Dit risico resulteert echter in een hoger rendement. Een belegger dient echter zeker rekening te houden met de risico’s.

Het risico wordt direct bepaald door de mogelijkheid dat een kredietnemer de lening niet (volledig) afbetaalt. Natuurlijk neemt de P2P marktplaats maatregelen om eventuele schade zoveel mogelijk te beperken. Het is echter lastig om een faillissement, wanbetaling of fraude geheel te voorkomen. Funding Circle schat de kans op wanbetaling op 8,05% tot 12,17%. Wanneer een belegger investeert in 100 projecten, zou de belegger er rekening mee moeten houden dat circa 0,79% van het uitgegeven krediet niet of gedeeltelijk terugkomt (na een eventuele incassoprocedure).

Een belegger heeft een keuze tussen projecten met verschillende klassen. Deze klassen representeren het risico in procenten van de investering. Hoe hoger het risico, hoe hoger het rendement. Hoe lager het risico, hoe lager het rendement. Het verschil tussen het rendement in de lage klasse en hoge klasse ligt bij Funding Circle tussen de 2,79% en 18,90%. Een aanzienlijk verschil dus. Het is sterk aan te raden om een P2P investering te verdelen over verschillende projecten. De schade veroorzaakt door een project met een wanbetaler (om welke reden dan ook), is hierdoor kleiner.

Bovendien screent Funding Circle alle kredietnemers. Kredietaanvragen die worden geaccepteerd, zijn van bedrijven die minimaal 2 jaar actief zijn en een omzet hebben van minimaal €100.000. De ondernemers zijn met hun persoonlijk vermogen aansprakelijk voor het afbetalen van het krediet.

Geef MKB een kans

Het mooie van het beleggen via een P2P marktplaats is dat een belegger direct een kans geeft aan het MKB om te groeien. Deze groeimogelijkheden worden tegenwoordig door banken niet altijd meer gesteund. Veel ondernemers zien kansen, willen hard werken en streven ernaar om te groeien, maar worden beperkt door beperkte financiële ruimte. Wanneer je hier wat voor voelt, zou je kunnen gaan beleggen via een P2P platform, zoals Funding Circle. Dan draag je direct bij aan de groei van het MKB in Nederland.

Registreren bij Funding Circle

Registratie bij Funding Circle is een kwestie van een paar minuten. Je kiest een paar leningen waar je in wilt beleggen (minimum €100 investering per lening), dan voer je je gegevens in, antwoord je een paar vragen over beleggen (“hoe kijk je tegen financieel risico aan?”), en dan geef je Funding Circle een machtiging om geld van je rekening af te schrijven.

Vergelijking met andere brokers

Funding Circle is een online marktplaats voor Peer-to-Peer beleggingen en kredieten. Dit is een andere vorm van belegging dan bij een willekeurig beleggingsfonds. Beleggers en kredietnemers vinden elkaar op het platform van Funding Circle, zonder tussenkomst van een tussenpersoon of bank. De rente op beleggingen ligt tussen de 2,79% en 18,90%, afhankelijk van het risico op de investering. Het tarief voor Funding Circle is 1 procentpunt op de rentevoet en wordt maandelijks ingehouden op de uitbetalingen. In de Nederlandse tak van Funding Circle kun je beleggen in projecten in Nederland en Duitsland.

Beleggen in een P2P kredieten, waaronder beleggen via Funding Circle, is niet zonder gevaren. Het is mogelijk dat het krediet niet (geheel) wordt terugbetaald. Daar staat een hoger geschat rendement tegenover. De kredietnemers wordt echter van tevoren goed gescreend. Bij beleggen in P2P kredieten is het aan te raden om de belegging te verspreiden over minimaal 10 projecten. Door te investeren in P2P kredieten, geef je het MKB een kans.

Andere mogelijkheden

Bondora biedt sinds 2018 met Go&Grow een leuke mogelijkheid om een “gegarandeerd” rendement van 6,75% te behalen – je kunt bij Go&Grow op elk moment je investering eruit pakken voor slechts €1 aan kosten. Zo zit je niet voor langere tijd aan een specifieke lening vast.

Als je voor een hoger rendement wilt gaan zijn er ook genoeg mogelijkheden waar jet met een kleinere inleg per lening kunt beleggen, bijvoorbeeld bij Mintos en Twino.

Meer info