Strategie en stappen

Kwam vandaag radicalpersonalfinance.com tegen. Een website vol met podcasts, helaas zonder transcripts. De podcast zelf klinkt nogal hardcare Christian. Kon er niet lang naar luisteren. Maar ik vind de titels van de posts wel goed. En het overzicht in het menu ook:

Vermogensopbouwstrategie

 • verhoog je inkomen
 • verminder je uitgaven
 • slim investeren
 • rampen vermijden
 • levensstijl optimaliseren

Stappen van financiële onafhankelijkheid

 • financiële afhankelijkheid
 • financiële solvabiliteit
 • financiële stabiliteit
 • schuldvrij
 • financiële zekerheid
 • financiële onafhankelijkheid
 • financiële vrijheid
 • financiële overvloed

Hiërarchie van financiële behoeftes

Via Radical Personal Finance kwam ik ook uit op Mad Fientist, met een leuke post over behoeftes, waarin Maslow’s pyramide wordt vertaald naar geld.

(FI staat voor Financial Independence – vaak heeft men het ook over FIRE, Financial Independence Retire Early.)

 1. Noodzakelijke basis om te overleven als organisme: water en voedsel
 2. Veiligheid: huis, kleding
 3. Sociaal contact
 4. Waardering, erkenning en zelfrespect
 5. Zelfverwerkelijking

 

 1. Overleven: gebruik inkomen/schuld voor essentiële uitgaven
 2. Duurzaamheid: alle uitgaven dekken met verdiend inkomen
 3. Accumulatie: overtollige inkomsten sparen
 4. Onafhankelijkheid: alle uitgaven dekken met beleggingsopbrengsten
 5. Benutting: doneren en geven volgens je levensdoel

 

Leave a Comment